HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HƯỚNG DẪN PHÁP LUÂN CÔNG

Đăng ký lần đầu

Vào trang web hocphapluancong.com, làm theo các bước bên dưới:

1. Chọn lớp học theo ngày giờ bạn muốn tham gia

2. Nhập email (dùng để nhận thông tin đăng nhập vào lớp học)

3. Nhập tên

4. Nhập họ

5. Nhập số điện thoại (không bắt buộc, nếu bạn muốn chúng tôi gọi điện báo trước khi lớp học diễn ra thì điền)

6. Sau đó tích chọn Tôi đồng ý và nhấp nút Xác nhận đăng ký

Khi bạn nhận được thông báo như bên dưới tức là bạn đã đăng ký thành công. Và bạn sẽ nhận được email thông báo đường dẫn tham gia lớp học.

Tham dự lớp học

Mở email về thông tin xác nhận tham dự lớp học như bên dưới:

Nhấn Truy cập sự kiện để tham dự lớp học

Khi đã vào lớp học, bạn nhớ bật âm thanh để nghe tiếng.

Đăng ký lớp học khác

Nếu bạn đã từng đăng ký thông tin trước đó, bạn chỉ cần vào trang web hocphapluancong.com, chọn lớp học và điền email đã đăng ký rồi xác nhận là xong:

1. Chọn lớp học theo ngày giờ bạn muốn tham gia

2. Nhập email (dùng để nhận thông tin đăng nhập vào lớp học)

Sau đó nhấn vào Xác nhận đăng ký